روتیتر برای این مطلب

عاقبت نه گفتن به انگلیسی ها!/ از ترور شخصیت تا پرونده سازی

وقتی به مشرف تبریک گفتم در جواب نوشت “چه فایده؟ منظور دشمنان حاصل شد، آنها می خواستند که خشت سال از بهترین سال های زندگی من که ممکن بود منشا آثاری مفید برای کشور باشد از بین برود که از بین برده شد… از چیزهایی که متفقین و در واقع...

فیلم مرتبط
تصاویر مرتبط
صوت مرتبط
۱۳

وقتی به مشرف تبریک گفتم در جواب نوشت “چه فایده؟ منظور دشمنان حاصل شد، آنها می خواستند که خشت سال از بهترین سال های زندگی من که ممکن بود منشا آثاری مفید برای کشور باشد از بین برود که از بین برده شد…

از چیزهایی که متفقین و در واقع انگلیسی ها بر دولت تحمیل کردند یکی این بود که قیمت لیره ی انگلیسی (پوند) که در آن زمان [بعد از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰] هفتاد یا هشتاد ریال بود به صد و چهل ریال برسد و تثبیت گردد. […] صرفه شان در این بود که در برابر لیره ها انگلیس هر چه بیشتر ریال به دست آورند. تثبیت قیمت لیره به صد و چهل ریال را دولت روی فشار خارجی ها به ناچار تصویب نمود و توسط وزارت دارایی اعلام داشت. مشرف نفیسی وزیر وقت اقتصاد به خیانت متهم شد؛ در حالی که در این تصمیم، اساسا وی نه دارای صلاحیت و نه اختیار بود که شخصا چنین تصمیمی بگیرد و اگر کار غلط یا خیانتی صورت گرفته بود همه اعضای دولت با مسئولیت مشترکی که داشتند و در راس آنها رئیس دولت بایستی مورد بازخواست، سرزنش یا توبیخ قرار گیرند. اما طرح تمام اتهامات به وزیر اقتصاد از جای دیگر منشا می گرفت دکتر مشرف نفیسی در مدتی که وزیر دارایی بود بر خلاف تبلیغاتی که برضد او می شد با چندین تقاضای شرکت نفت ایران و انگلیس مخالفت کرده و به طور کلی زیر بارخواهش های بی جای انگلیسیان تا انجا که اختیار او بود نرفته بود. حالا او را که در واقع ضد انگلیسی بود در موردی که او اساسا در تصمیم گیری اش نقشی نداشت با اتهام انگلیسی بودن بد نام کردن، سایه شوم اما بعد از وزارت نیز همچنان او را تعقیب می کرد، برای این مرد وطن پرست سرانجام پاپوش درست کردند، او که شرکت اشفته و برشکسته بیمه ایران را که اوضاع اسفناکی داشت سر سامان داده بود و برایش حیثیت درست کرده بود میهمانسرا شاه عباس اصفهان را بنا کرده بود جایی که ژنرال دوگل در ان پذیرایی شده بود و گفته بود در جهان نظیر ندارد. برای او به جرم هدر داد و سو استفاده پرونده سازی کردند. ۸ سال به درازا کشید تا سرانجام پاکدستی دکتر مشرف اثبات شود اما چه فایده که وی ۸ سال به تبعید به سر برد.
وقتی به مشرف تبریک گفتم در جواب نوشت “چه فایده؟ منظور دشمنان حاصل شد، آنها می خواستند که خشت سال از بهترین سال های زندگی من که ممکن بود منشا آثاری مفید برای کشور باشد از بین برود که از بین برده شد…” دکتر حسن مشرف نفیسی بقیه عمر را با مزاجی ضعیف و خاطری آزرده دور از وطن به سر برد و دور از وطن به خاک سپرده شد.
برگرفته از کتاب خاطرات دکتر علی اکبر سیاسی صص ۱۳۴_۱۳۶ از انتشارات ثالث