روتیتر برای این مطلب

به پیش بینی های راننده تاکسی ها ایمان بیاورید!

همیشه به دلابل متعدد سیاسی سقوط دولت مصدق اشاره شده است، از اختلافات با آیت الله کاشانی تا اینکه مردم طرفدار مصدق یکباره کجا غیبشان زد و… اما شاید تا به حال نشنیده باشید که: «ناتوانی ایرانی ها در فروش نفت پس از ملی شدن آن به دلیل تحریم انگلیس...

فیلم مرتبط
تصاویر مرتبط
صوت مرتبط
۱۳

همیشه به دلابل متعدد سیاسی سقوط دولت مصدق اشاره شده است، از اختلافات با آیت الله کاشانی تا اینکه مردم طرفدار مصدق یکباره کجا غیبشان زد و… اما شاید تا به حال نشنیده باشید که: «ناتوانی ایرانی ها در فروش نفت پس از ملی شدن آن به دلیل تحریم انگلیس ها سبب ایجاد چهارصد درصد تورم در کمتر از یک سال شد. تجار زیادی ورشکست شدند و بیکاری چنان زیاد بود که مردم احساس ناآرامی و ناامیدی میکردند بیشتر رانندگان تاکسی در پیش بینی سقوط مصدق تردید نداشتند»
برگرفته از کتاب خاطرات ریچارد نلسون فرای، نشر نامک ص ۱۵۶