روتیتر نوشته

تقدیر از بی اخلاقی

محمد رحمانی: خوشبختانه مهندس بازرگان معصوم محسوب نمی‌شود، پیرمرد مرحوم در دهه هفتاد، اولین رئیس دولت در جمهوری اسلامی بود که در همان ابتدای مسیر یعنی سال ۱۳۵۸ با استعفا کنار رفت، بعد از پایان دوره اول نمایندگی‌اش در مجلس نیز نه خودش و نه هم‌فکرانش، دیگر احراز صلاحیت نشدند که...

 • تقدیر از بی اخلاقی۲۰ روز پیش
 • روتیتر این نوشته

  تقدیر از بی اخلاقی

  محمد رحمانی: خوشبختانه مهندس بازرگان معصوم محسوب نمی‌شود، پیرمرد مرحوم در دهه هفتاد، اولین رئیس دولت در جمهوری اسلامی بود که در همان ابتدای مسیر یعنی سال ۱۳۵۸ با استعفا کنار رفت، بعد از پایان دوره اول نمایندگی‌اش در مجلس نیز نه خودش و نه هم‌فکرانش، دیگر احراز صلاحیت نشدند که...

  ۴۰ دقیقه قبل
  ۴
  نام نویسنده
  پیشنهاد ویژه

  اگر شهید نمی_شد شاید اعدام میشد!

  شهيد محمد ابراهیم فرمانده ناوچه پیکان است که شهادتش در هفتم آذر ۱۳۵۹ به عنوان روز نیرو دریایی هم نامگذاری شد. اما بعد از چند سال و شروع برخورد با حزب توده و دستگیری فرمانده نیرو دریایی یعنی ناخدا افضلی در سال ۱۳۶۲، مسئله ارتباط شهید همتي فرمانده ناوچه پيکان...

  نام نویسنده

  تقدیر از بی اخلاقی

  محمد رحمانی: خوشبختانه مهندس بازرگان معصوم محسوب نمی‌شود، پیرمرد مرحوم در دهه هفتاد، اولین رئیس دولت در جمهوری اسلامی بود که در همان ابتدای مسیر یعنی سال ۱۳۵۸ با استعفا کنار رفت، بعد از پایان دوره اول نمایندگی‌اش در مجلس نیز نه خودش و نه هم‌فکرانش، دیگر احراز صلاحیت نشدند که...

  نام نویسنده

  دیدن همه ویژه‌ها

  چندرسانه‌ای

  بایگانی چندرسانه‌ای
  نام نویسنده

  تقدیر از بی اخلاقی

  ۴۰ دقیقه قبل

  محمد رحمانی: خوشبختانه مهندس بازرگان معصوم محسوب نمی‌شود، پیرمرد مرحوم در دهه هفتاد، اولین رئیس دولت در جمهوری اسلامی بود که در همان ابتدای مسیر یعنی سال ۱۳۵۸ با استعفا کنار رفت، بعد از پایان دوره اول نمایندگی‌اش در مجلس نیز نه خودش و نه هم‌فکرانش، دیگر احراز صلاحیت نشدند که...